Privacyverklaring

In deze privacyverklaring kun je lezen hoe jou persoonsgegevens verwerkt worden. My FoodStyle is de eenmanszaak van mij; Isabelle Groenstege. Ik ben (en voel me) verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Heb je vragen hierover? Dan kun je me bereiken via emailadres isabelle@myfoodstyle.nl of telefoonnummer +31 6 212 66 945.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van diensten van My FoodStyle en/of omdat je deze gegevens zelf aan My FoodStyle hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk. 
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

Deze gegevens verwerk ik om de volgende redenen:
- om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren (bijvoorbeeld om je voedingsbehoefte te kunnen berekenen)
- om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is
- om je betaling te kunnen afhandelen
- om je nieuwsbrieven te kunnen versturen (indien je je daarvoor hebt aangemeld)

Ik verwerk deze persoonsgegevens op basis van de grondslag toestemming; betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke
doeleinden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
In de coaching verwerk ik ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou. Namelijk gegevens over je gezondheid. Dit doe ik met als doel om je goed te kunnen begeleiden en indien nodig door te verwijzen naar een specialist. Deze gegevens verwerk ik op basis van de grondslag toestemming; betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. Deze gegevens over je gezondheid worden niet gedeeld met derden, zonder dat ik vooraf specifieke toestemming van jou heb gevraagd en gekregen.

Wettelijke verplichtingen
Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor belastingaangiften.

Online persoonsgegevens
Ik analyseer jouw gedrag op de website www.myfoodstyle.nl om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten beter af te stemmen op jouw voorkeuren. Daarvoor verwerk ik de volgende gegevens van jou.
- IP-adres
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type

Op basis van geautomatiseerde verwerkingen neem ik GEEN besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor jou. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Gebruik van computerprogramma’s en -systemen

Om de diensten van My FoodStyle te kunnen leveren gebruik ik de volgende computerprogramma's en –systemen. Mijn computer en telefoon die ik gebruik voor My FoodStyle zijn beschermd met een wachtwoord en elk programma is beschermd met een tweede wachtwoord. Daarnaast gebruik ik beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.  

Website via Blogger
Om je van informatie te kunnen voorzien over mijn bedrijf en over gezond en duurzaam eten heb ik een website met blog via Blogger. Deze website kun je bezoeken via de versleutelde HTTPS://www.myfoodstyle.nl verbinding.

Email via Hostnet
Je kunt mij bereiken via email en ik gebruik email om berichten aan jou (terug) te sturen. Mijn email account wordt gehost bij Hostnet. Met Hostnet heb ik hiervoor een bewerkersovereenkomst afgesloten. Het privacy- en cookiebeleid van Hostnet kun je hier lezen: https://www.hostnet.nl/over-hostnet/privacy-en-cookieverklaring

Aanmelden en berichten via MailChimp
Voor het versturen van mijn nieuwsbrief en de inschrijfformulieren voor evenementen maak ik gebruik van producten van MailChimp. Je kunt hier lezen over hun privacy-beleid: https://mailchimp.com/legal/privacy/. Het ‘Customer EU Date Processing Addendum’ heb ik ondertekend.

Afspraken via Datumprikker.nl
Voor het maken van groepsafspraken gebruik ik de diensten van Datumprikker. Hierin vermeld ik de naam en het emailadres van mensen die mee willen doen aan een groepsbijeenkomst van My FoodStyle. Het privacy-beleid van Datumprikker.nl kun je hier lezen: https://datumprikker.nl/algemeen/privacy

Documenten opslag via OneDrive
Omdat ik de informatie die ik van je krijg veilig wil bewaren en op meerdere plekken wil kunnen inzien, maak ik gebruik van opslagruimte via OneDrive van Microsoft. De privacyverklaring van Microsoft kun je hier lezen: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De bewaartermijn die ik hanteer voor de persoonsgegevens die je mij geeft hangt af van de reden waarom en de dienst waarvoor je me de gegevens gegeven hebt.  


Type
Bewaartermijn
Reden
Gegevens via coaching sessies
Drie jaar na laatste sessie
Vaak willend mensen tot drie jaar na een coaching sessie nog een vervolgsessie. Dan is het fijn als de informatie uit het verleden nog beschikbaar is.
Gegevens via aanmelding nieuwsbrief
Tot afmelding van de nieuwsbrief
Je gegevens heb ik nodig om je de nieuwsbrief te willen sturen, zolang je deze wilt blijven ontvangen.
Gegevens via aanmelding evenement
Twee jaar na evenement
De groepsbijeenkomsten worden vaak jaarlijks bezocht door mensen. Voor de invulling van programma’s is het goed om te weten welke bijeenkomsten je al hebt bijgewoond.
Persoonsgegevens in onze wettelijk verplichte administratie (bijvoorbeeld facturen)
7 jaar
Wettelijke verplichting

Wanneer ik je gegevens verwijder, verwijder ik ook onze email correspondentie. Digitale stukken verwijder ik van de server. Gegevens op papier vernietig ik middels een papierversnipperaar.

Cookies

Ik gebruik alleen technische, functionele cookies en analytische cookies, die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Jou gegevens verkoop ik niet aan derden en ik zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Dat heb ik bijvoorbeeld gedaan met Hostnet, omdat zij mijn email hosten en daarmee gegevens verwerken. Ik/My FoodStyle blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij/My FoodStyle en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar isabelle@myfoodstyle.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, binnen vier weken, op jouw verzoek.

Je hebt ook de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .

Hoe ik je persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mijn computer, telefoon, de digitale documentenfolders en online programma’s waarin je persoonsgegevens staan, zijn alle beveiligd met een wachtwoord. Andere risico’s op data-lekken worden beperkt door de maatregelingen zoals eerder beschreven in dit document.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of je vragen hebt over de beveiliging van je gegevens, dan hoor ik dat graag.


Contactgegevens

My FoodStyle
Uitvaltij 25
2201 WL Noordwijk

Privacyverklaring My FoodStyle Versie 23-5-2018